Gå til toppen

Disse kan hjelpe deg

Ta kontakt med disse:

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

De fleste barn har det godt, med god familie og et hjem. Men noen barn har det ikke bra hjemme, og opplever lite omsorg, overgrep og vold. Har du det slik hjemme? Eller kjenner du noen som har det slik?

Ring Alarmtelefonen. Der vil de hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil! Erfarne vakter tar telefonen hele døgnet.

Les mer om AlarmtelefonenAlarmtelefonen

Overgrepsmottak

Har du vært utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep? Kontakt overgrepsmottaket nærmest deg.

Lenke til landets overgrepsmottakLandets overgrepsmottak

Offentlige kontor som kan hjelpe deg:

Skolehelsetjenesten

Det er som regel helsesykepleier (tidligere helsesøster) som er på skolen din mest. Hvis du trenger å snakke med henne, må du finne ut når hun er der og hvor hun har kontor.

Du kan snakke med helsesykepleieren om både store og små problemer.

Les mer om skolehelsetjenestenLes mer om skolehelsetjenesten

Fastlegen

Fastlegen skal følge opp helsen din.

Han eller hun kan undersøke deg, gi deg behandling eller sende deg til en spesialist hvis du trenger det.

Fastlegen din er gjerne samme lege som moren eller faren din har.

Les mer om fastlege og andre som kan gi deg helsehjelpLes mer om fastlege og andre som kan gi deg helsehjelp

Familievernet

Dersom foreldrene dine skal flytte fra hverandre eller ikke bor sammen kan du ta kontakt med familievernkontoret  der du bor. Der kan du få en avtale om et møte der du kan snakke om det som skjer og det du tenker og føler.

Finn familievernkontoret der du borFinn familievernkontoret der du bor

Barnevernet

Alle kommuner skal ha et barnevernkontor.

De som jobber der skal hjelpe deg hvis du har det vanskelig hjemme eller at du av andre grunner har det vanskelig.

Det kan for eksempel være hvis foreldrene dine slår deg, ruser seg eller har problemer med seg selv.

  • Du kan kontakte barnevernskontoret i din kommune direkte.
  • Du kan få hjelp av en voksen til å kontakte dem.
  • Du kan ringe Alarmtelefonen.

Finn kontakt til barnevernet der du borFinn kontakt til barnevernet der du bor

Politiet

Du kan kontakte politiet om du er utsatt for noe kriminelt eller er i nød.