Gå til toppen

Klag på mobbing

Mobbeloven gir skolen et ansvar for å stoppe mobbing og gjør at du kan klage hvis du ikke synes skolen gir deg god nok hjelp. Hvis du forteller noen som jobber på skolen at du ikke har det bra på skolen, så skal du bli tatt på alvor og skolen skal sørge for at du får det bra.

Loven sier at alle som jobber på skolen skal følge med på hvordan du som elever har det. De skal stoppe mobbing og andre krenkelser når det skjer og de skal si fra til rektor om en elev ikke har det bra på skolen. Dette gjelder også om det er du eller dine foreldre som sier fra.

Skolen skal tro deg om du forteller at du ikke har det bra. De har ikke lov til å si at «det må du tåle». I stedet skal de:

  • Undersøke saken, hva har skjedd?
  • Snakke med elever som ikke har det bra og høre hva du tenker bør gjøres.
  • Lage en skriftlig aktivitetsplan. I planen skal skolen skrive hva som er problemet, hva skolen skal gjøre, når det skal gjøres og av hvem. Skolen skal også skrive noe om hvordan dette skal evalueres.

Skolen skal hjelpe deg helt til du sier at du igjen har det bra på skolen. Om tiltakene til skolen ikke fungerer, så må de finne nye tiltak. Du kan også kreve at de spør deg om hvordan du har det og hvilke tiltak du tenker vil fungere nå.

Du kan bruke denne malen for å varsle skolen.


Hvem kan hjelpe deg om skolen ikke gjør det?

Om du opplever at skolen ikke gjør det de skal, kan du eller foreldrene dine ta kontakt med Fylkesmannen. Du kan si i fra til Fylkesmannen én uke etter at rektor fikk vite om at du ikke har det bra.

For å ta kontakt med Fylkesmannen bruker du dette skjemaet.

Fylkesmannen er et offentlig kontor som kan se på saken din og kreve at skolen setter inn andre tiltak. Skolen og kommunen må høre på det Fylkesmannen sier. Kommunen kan få bøter om skolen ikke gjør det.