Stikkordarkiv: Rettigheter

Høring i Stortinget om ratifisering av tilleggsprotokoll

Norge bør ratifisere tilleggsprotokollen som gir barn klagerett til FNs barnekomité.

Barn i Norge vil få styrket sin rettssikkerhet, og det vil styrke gjennomføringen av barnekonvensjonens rettigheter. Barneombudet er ikke i tvil om at dette er til barnets beste.

Les våre innspill her:

FN barnekonvensjons tredje tilleggsprotokoll om indiviuell klagerett

Barneombudet til Arendalsuka 2015

Barneombud Anne Lindboe skal være med på følgende arrangementer.

Torsdag 13. august.
08.00-10.30 :Fylkesmannens konferanse om barns rett til å bli hørt
. Arrangementet har fokus på hvordan flest mulig barn og unge får medvirke i sin hverdag.

Fylkesmann Øystein Djupedal –  Ønsker velkommen.
Barneombud Anne Lindboe –  «Hører du hva jeg sier? »
Forandringsfabrikken ved Marit Sanner og Psykiskhelseproffene –
«Barns medvirkning slik vi ser det»
Lenke til side om konferansen om barns rett til å bli hørt.
Sted: Tyholmen hotel.  

13.00-15.00: Debatt: Flere må si fra!
Debatten handler om at barn har en dårligere rettssikkerhet enn voksne. Hvem har meldeplikt, hva sier helsepersonelloven, og hva med avvergingsbestemmelsen og taushetsplikten?

Panelet består avRiksadvokat Tor Aksel Busch, Statssekretær Vidar Brein-Karlsen, Barneombud Anne Lindboe, Tannlege Anne Rønneberg, Ungdom fra Forandringsfabrikken, President Curt A. Lier, Juristforbundet, President Camilla Hansen Steinum, Tannlegeforeningen
Lenke til informasjon om debatten
Sted: Solsiden. 

17:00   Debatt: Barns rettssikkerhet – realitet eller illusjon.
Her deltar Barneombud Anne Lindboe, stortingsrepresentant Hadia Tajik (AP), riksadvokat Tor Aksel Busch, stortingsrepresentant Abid Raja (V), statssekretær i justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen og Ragnhild Gjerstad (bestemoren til Christoffer)
Debattleder: Terje Svabø
Arrangør: Barneombudet og Arendalsuka.
Lenke til siden om debatten
Sted: Kulturhuset. 

20.00-21.00: Oppvekstquiz med quizmaster Anne Lindboe.
Hvem kan mest om barn og unge og deres rettigheter?
Barneombudet stiller som quiz-master når LNU, Barneombudet, Redd Barna og UNICEF Norge inviterer de politiske partiene og ungdomspartiene og andre interesserte til quiz om barn og unge og deres rettigheter.
Lenke til side om arrangementet
Sted: Kilden ungdomshus, Tyholmen

Fredag 14. august:
Kl 11.00  
 Barneombudet Anne Lindboe møter barneminister Solveig Horne på standen til Kompasset.

Kl 12-13.30 Paneldebatt: Ungdomsmedvirkning i kommunene.
Debatten handler om hvordan vi kan sikre barn og unge reell og meningsfull medvirkning i kommunene. Vil kommunereformen kunne styrke medbestemmelsen til barn og unge?

I panelet sitter statsråd Solveig Horne (FrP), stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder i Sosialistisk ungdom Nicholas Wilkinson, barneombud Anne Lindboe og leder i LNU Stian Seland.
Lenke til side om arrangementet
Sted: Kilden  

Sommer hos Barneombudet

Vi stenger kontoret fra 7. juli til 1.august. I den perioden vil vi ikke svare på mail, post eller telefon. Vi svarer heller ikke spørsmål på Spør barneombudet.

Hvis du har det vanskelig hjemme eller opplever noe ugreit, anbefaler vi deg å kontakte Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. De har åpent hele tiden, og der jobber det mennesker som kan hjelpe.

Vi har også laget en oversikt over andre du kan kontakte hvis du lurer på noe, eller trenger noen å snakke med. Her finner du den. Obs! Noen av disse har kanskje litt andre åpningstider i sommerferien.

Har du sommerjobb, men er litt usikker på hva du kan kreve? Klikk her for å finne all info du trenger om dine rettigheter i sommerjobben.

Det er kanskje noen som lurer på om de må bli med på ferie til mormor, må bli med på bilturer med familien, eller om man kan sitte oppe hele natta hvis man vil. Vi har samlet oversikt over alle rettighetene til barn og unge her.

Hvis du tar sommerferie, men kanskje er misfornøyd med karakterene du fikk, behandlingen i barnevernet gjennom året eller andre ting, kan du klage. Her har vi samlet info og maler til hvordan du kan klage.

 

Barneombussen på besøk i Vadsø

Barneombussen ruller videre til Vadsø.

Vi startet torsdag 4.juni på Fossen skolen hvor vi møtte ca. 30 elever fra 4. trinn.

Vi ble tatt veldig godt imot på en koselig skole, selv om elevene var midt i en flytteprosess. Skolen skal slås sammen med en annen byskolen i et nytt bygg.

Elevene har var godt forberedt, og hadde flotte spørsmål.  De var veldig fornøyd med å være barn i Vadsø. De har fin natur rundt seg som de bruker ofte.  De var opptatt av at det var mye søppel rundt omkring

AndersLydia - vadsø ut av vogna - vadsø

Etter besøket på Fossen skole reiste vi videre til Vadsø videregåendeskole hvor vi møtte ca. 30 elever fra VG1 helse og oppvekst, og VG1 innføringsklasse.

Her snakke vi en del med elevene om det å jobbe med barn. Elevene skal snart ut å bli ungdomsarbeidere, eller jobbe med barn på en annen måte. Elevene var opptatt av at ungdomsklubben skulle legges ned på grunn av dårlig økonomi. Veldig mange ungdommer bruker denne klubben og hvis den legges ned har de ingen steder å være.

Vi møtte også Otilie Næss, som var med å ansette Anne og som har vært på arbeidsuke hos oss. De møttes til en liten medarbeidersamtale i tabberten. Du kan se mer fra møtet på lenken under.

Lenke til NRK Nordnytt

Etter besøket i Vadsø reiste vi videre til Kirkenes.

Barneombussen på besøk i Karasjok

Etter besøket i Alta og Kautokeino reiste vi videre til Karasjok.

Her kan du lese om besøkene i Alta og Kautokeino.

Onsdag 3. juni startet vi dagen med å møte ca. 90 elever fra 5.- 7. trinn i samfunnshuset i Karasjok. Elevene sa at det var forskjell på lærerne om de lyttet til elevene eller ikke.

De var også opptatt av at de trengte ny skole, for barneskolen er veldig slitt, ruter er knust, malingen skaller av veggene, og det er mye ”tagging”. En foreslo at elevene kunne gå sammen med vaktmester å male slik at det ble hyggeligere miljø inne.

Du kan lese mer om hva du kan gjøre for å få en bedre skole her.

Du kan lese mer om retten til godt fysisk skolemiljø her

Etter møtet med barneskolen kom ca 50 elever fra ungdomsskolen til samfunnshuset.

De var opptatt av gratis frukt på skolen, og så ønsket penger til andre fritidstilbud enn bare fotball.

Da vi spurte om hvordan det var å være barn og unge i Karasjok, sa de at det nok var som sørpå. (kanskje et litt dumt spørsmål?) De mente at det kanskje var bedre samhold i klassen her, og at de tror det er litt mer klikkete i Oslo.Noen elever kom bort til oss etterpå om snakket om at de norske elevene på skolen kunne ha det vanskelig fordi de ikke hadde kofte eller tilhørte den samiske kulturen.

Etter skolebesøk onsdag, fikk vi komme til sametinget og hadde møte her. Vi diskuterte mobbing, forhold for samiske barn og unge og behovet for et samisk barneombud.

Etter besøket reiste vi videre til Vadsø.

Barneombussen på besøk i Kautokeino

På dag 2 av vår Finnmarks-turné besøkte vi Kautokeino.

Vi startet turneen i Alta, det kan du lese mer om her.

Tirsdag 2.juni startet vi dagen på Kautokeino barneskole. Der møtte vi ca 80 elever fra 4, 5 og 6. trinn. Elevene fortalte at de var godt fornøyd med å være barn i Kautokeino. Men, de mente det var mye søppel rundt om kring og mange løshunder. Kanskje dette er noe kommunene burde gjøre noe med?

Elevene var også opptatt av privatliv og at foreldre ikke må snoke i barna sine ting og private meldinger. De mente også at noe må gjøres med skolen. Den er nedslitt og stygg. Har du en nedslitt og stygg skolen kan du prøve å få gjort noe med det.

Du kan lese mer om hva du kan gjøre for å få en bedre skole her.

Du kan lese mer om retten til godt fysisk skolemiljø her

Så gikk turen videre til Kautokeino ungdomsskole. Der møtte vi ca 60 elever fra 8. og 9. trinn.

Elevene her var godt fornøyd med rektor, og sa at hun alltid hørte på dem og tok dem alvorlig. Hun hadde ofte møte med alle elevene, og ikke bare elevrådet. Lærerne var ikke like flinke og elevene synes de kunne lære litt av rektor.

I Kautokeino kan 16-åringer stemme ved kommunevalget i 2015. Elevene på ungdomsskolen var litt uenige om dette var en god idé. Noen mente at da fikk de sagt i fra og ble hørt, andre mente man var for ung og kunne lite om politikk. Vi har laget et hefte om hvorfor vi mener 16-åringer burde få stemme.

Lenke til side om stemmerett for 16-åringer

Etter besøket i Kautokeino gikk turen videre til Karasjok.

Barneombussen på besøk i Alta

Barneombussen er på Finnmarks-turné. Første stopp var Alta 1.juni.

Vi startet besøket i Alta på Aronnes barneskole. Alle elvene og rektor møtte oss ute da vi kom. Etterpå hadde vi en time med ca 30 elever fra 4.trinn.

Elevene var opptatt av de ikke hadde helsesøster fast på skolen for 1.-4. trinn. De kjente helsesøster mest for vaksine og å bli veid og målt. Elevene foreslo at helsesøster kunne få et eget kontor i en del av biblioteket. Da vet alle hvor hun er å treffe, og så kan hun lese bøker innimellom. Det synes vi høres ut som en god idé.

Her kan du lese mer om besøket i Altaposten og se innslag laget av TV Nord.

Lenke til sak i Altaposten

Lenke til innslaget på TV Nord

Les mer om turneen på NRK her

Så gikk turen videre til Saga barneskole hvor vi møtte ca 50 elever fra 3, 4 og 6. trinn.

Elevene her var opptatt av barnevernet og noen var også litt redd barnevernet. Noen var opptatt av hva som skjer med voksne som har gjort overgrep mot barn. De synes rektor var flink til å høre på hva elevene mener og at lærerne er flinke til å hjelpe til hvis noen har det vanskelig.

”Det er viktig å si i fra, for å slippe å gå med en vond klump inni seg”.

Etter skolebesøkene hadde vi et møte på Institutt for barnevern og sosialt arbeid på UIT Finnmark. Der fikk vi høre om prosjekter hvor det å høre barn og unge står sentralt i utdanningen til studentene. Det er bra!

Så gikk turen videre til Kautokeino.

Barneombussen på besøk i Ålesund og Giske

Den første tur i år med barneombussen er unnagjort. Tysdag 17. mars besøkte vi Valderøy barneskule og Valderøy ungdomskule i Giske. Onsdag 18. mars gjekk turen til Aspøy barneskule og Skabøvik ungdomsskule i Ålesund.

Anne drog saman med rådgjevarane Sidsel og Morten. Første stopp på turen var heilt nye Valderøy barneskule. Der møtte vi ca 180 elever frå 4., 6. og 7. trinn. Her stilte elevane gode spørsmål som «Kvifor bryt så mange vaksne barnelova?». Dei var også opptatt av privatliv og grensa for plikta foreldra har til å beskytte barna sine.

Sunnmørsposten var også med. Du kan lese meir og sjå filmen dei laget frå besøket her.

Intervju med Sunnmørsposten Anne med elever på Valderøy

Vi fekk også møte «Team oppvekst» og «Plan og bygningsavdelinga» i Ålesund kommune. Dei fortalte om «Barnetråkk», eit prosjekt som gir barn og unge høve til å være med og planlegge korleis byen skal sjå ut.

Du kan lese meir om Barnetråkk her.

Onsdag gjekk turen til Aspøy barneskule og Skarbøvik ungdomsskule. På Aspøy møtte vi ca 60 elever fra 4.-7. trinn. Dei var opptatt av retten til privatliv, og lurte også på kvifor det ikkje var lov å bruke mobiltelefon i friminutta. Rektor var tilstades og svarte på dette. Lurar du på noko om mobilbruk på skulen, kan du sjekken lenka under.

Lenke til side med info om mobilbruk på skulen

På Skarbøvik ungdomsskule møtte vi ca 60 elever fra 8. trinn. Dei var opptatt av retten til adopsjon, og kva barneombodet gjer for barn andre stader i verda. Dei lurte også på kva som skjer med barn utsette for vald og overgrep. Dei hadde også fleire gode spørsmål, blant anna: «Korleis finn ein ut kva som er best for barn?»

Fredsprisen til Malala og Kailash

I dag fikk Oslo storfint besøk av fredsprisvinnerne Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi. Begge to deltok på Redd barna sin fredsprisfest på Rådhusplassen. Vi var også der og du kan se film fra arrangementet under her.

Malala er bare 17 år og ble først kjent for å blogge. Hun skrev en blogg for BBC, som er det engelske NRK. I bloggen skrev hun om livet i Pakistan, hvor farlig det kunne være for jenter og hvor vanskelig det var å få en ordentlig utdanning. På grunn av dette ble hun og to venninner skutt mens de var på skolebussen.

Kailash Satyarthi er fra India og har jobbet veldig lenge med å få slutt på barnearbeid.

Anne var i Rådhuset å så på utdelingen av prisen.

Malala malalll

Årets fredspris er ekstra viktig fordi den sier at vi må ta barns rettigheter på alvor. I Norge har vi det ganske bra, men det er fortsatt ting som må gjøres. Barn må bli hørt enda mer i saker som gjelder dem og ha mulighetene til å påvirke samfunnet vårt.

Bilde på toppen av siden har Kjetil Skårdal Andersen fra Redd barna tatt.

Elevmedvirkning og skolestart

Elever har rett til å lære om demokrati, i et demokrati. Men hva kan elever forvente å få ta del i?

Her er en liten oppsummering.

Generelt om elevmedvirkning
Det er læreren som har ansvaret og som er sjefen i klasserommet, men elevene skal få være med å forme hverdagen.  Elevmedvirkning skaper eierskap og motivasjon, og er god læring.

Alle elever skal for eksempel  få være med å bestemme i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av i undervisningen. Det står det om i prinsipper for opplæringen.

Lenke til prinsipper for opplæringen (Utdanningsdirektoratet)

Elevråd
Du har rett til å si din mening gjennom et elevråd. Et elevråd skal representere elevene og skal velges på en demokratisk måte.

Elevråd skal delta i alt som berører elevene. De kan for eksempel uttale seg om ordensregler eller delta i ansettelser på skolen.

Lenke til side om elevråd

Skolemiljøutvalg
Du har rett til å si din mening som det fysiske og psykiske skolemiljøet gjennom et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal det sitte representanter for skolen, kommunen og fra elevene.

Her kan en for eksempel påvirke skolens innemiljø og bidra til å løse mobbeproblemer.

Lenke til side om skolemiljøutvalg.

Samarbeidsutvalg
Elevene har rett til å være representert i et samarbeidsutvalg. Her skal elever og foreldre, skolen og kommunen sitte.

Samarbeidsutvalget kan blant annet påvirke hvordan skolen skal bruke pengene sine.

Lenke til side om samarbeidsutvalget.

Klage på elevmedvirkning?
Det er rektor og skolen som har ansvaret for at skoledemokratiet er levende og tilgjengelig. Men det er også opp til elever å bruke det aktivt.

Mange tar kontakt med Barneombudet fordi de er misfornøyde med skoledemokratiet. Vi har derfor laget en klagemal som elever kan bruke dersom det er noe de ikke er så fornøyde med.

Lenke til klagemalen for elevmedvirkning.

Elevorganisasjonen 
Elevorganisasjonen kan også gi råd og tips om elevmedvirkning og har noen gode ressurser på nett.

Lenke til Elevorganisasjonens nettsider om elevmedvirkning.

Inspirasjonshefte til lærere
Sammen med en rekke samarbeidspartnere har vi satt sammen et inspirasjonshefte om elevmedvirkning.

Lenke til heftet – Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt. 

 

Barneombudet på Arendalsuka

Vi er på vei til Arendalsuka!

Siden 2012 har det blitt arrangert noe som heter Arendalsuka. Det er en uke hvor det skjer mye forskjellig i Arendal. Blant annet møtes politikere og andre til diskusjoner, møter og debatter om landet vårt og hvordan vi har det i hverdagen. Vi skal dit og møte en del politikere, blant annet barneminister Solveig Horne og helseminister Bent Høie. Politikerne har mye makt. De kan lager regler og skal passe på at landet vårt fungerer.

Du kan lese mer om Arendalsuka her

Det diskuteres en del saker som gjelder barn og unge i løpet av denne uka. Barneombud Anne skal være med på tre forskjellige slike møter. Det ene er en bursdagsfeiring. Det er nemlig 25 år siden barnekonvensjonen ble laget, og det skal feires med boller og brus. Kanskje noen ballonger også?

Anne skal også diskutere hvordan det er å vokse opp i Norge i dag. Mange barn og unge har det vanskelig hjemme eller med familien sin. Det er derfor viktig at det er mange flinke mennesker rundt oss som kan hjelpe og komme med tips hvis noen trenger det.

En annen ting som også skal diskuteres er barn som utsettes for vold og overgrep. Noen foreldre eller andre voksne gjør ting mot barn som er ulovlig og vondt. Det kan være at de slår eller andre voldelige ting. Det kan også være at de tar på barn på en upassende og ubehagelig måte. Sånn skal det ikke være. Det er derfor viktig at politiet og andre i samfunnet vet hvordan de best kan hjelpe barn og unge som utsettes for sånne ting.

Her kan du lese mer om vold og overgrep.

Barneombussen i Asker

Årets første stopp med barneombussen var Asker. Her besøkte vi Mellom-Nes skole, Heggedal skole, Blakstad og Rønningen skole.

Vår første dag i Asker besøkte vi Mellom-Nes hvor vi møtte ca 50 elever og fikk mange gode spørsmål. Her fremførte Kristian Solheim en flott tale, hvor han snakket om fremtiden og barn og unge som skal arve Norge.

Så derfor sier jeg til dere. Dere er fremtiden. Dere skal bli den forskeren, den oppfinneren og den lederen. Men tenk på en ting. Vi er ingenting hvis vi ikke jobber sammen. Alle må gjøre sitt i et samfunn. Bare da kan vi ha en flott verden.

Hele talen kan du lese her: Tale Kristian Solheim Mellom Nes skole

På Mellom-Nes møtte vi også ordfører Lene Conradi. På Heggedal skole møtte vi ca 100 elever og fikk mange spørsmål om skolesaker, film og spill.

Dag to i Asker startet på Blakstad skole hvor vi møtte ca 60 elever fra 5.trinn. Vi snakket om hvordan det er å jobbe hos barneombudet. Her var elevene også opptatt av og bekymret for barn som bor på asylmottak. På Rønningen skole møtte vi ca 25 elever fra 4.trinn som hadde forberedt seg godt og brukt mye tid på skoleopplegget for barnekonvensjonen. På Rønningen snakket vi også mye om rettigheter, aldersgrense på film, trivsel og konflikter mellom venner og elever.

Her kan du se bilder fra to flotte dager i Asker.

 

Kva har du rett til når du er på sjukehus?

Når du er innlagt på sjukehus eller andre helseinstitusjonar har du spesielle rettar.

Du har dei same rettane til behandling som alle som ligg på sjukehus. I tillegg har du spesielle rettar fordi du er barn.

ill_rettighetDine rettar:

  • Viss det er til ditt beste, har du rett til å ha minst ein av foreldra dine hos deg mens du er på sjukehuset.
  • Viss du er alvorleg sjuk, skal begge foreldra dine få være saman med deg.
  • Både du og foreldra dine har rett til å få informasjon om det som feilar deg.
  • Du har rett til besøk utanom besøkstida dersom du ikkje er så sjuk at legane meiner du ikkje kan ha besøk.
  • Du har rett til undervisning mens du er på sjukehuset, slik at du klarar å følgje opp skulen.
  • Du har rett til å ligge på ei barneavdeling så sant det lar seg gjere.
  • Du skal sleppe å dele rom med nokon som er så dårleg at du opplever det skremmande.
  • Du bør også sleppe å dele rom med ein vaksen.

 

ill_caserBli høyrt!

Legar, sjukepleiarar, psykologar og andre som har med helsa di å gjere har plikt til å høyre på deg.

Frå du er 7 år skal dei spørje deg om meininga di når det gjeld helsa di og behandlinga du får.

Du bør få seie meninga di før dette også.

 

Du har fleire rettar under sjukehusopphaldet. Desse kan du lese meir om i forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.

Lenke til forskrift om barns opphold i helseinstitusjon