Stikkordarkiv: foreldre

5 tips til foreldre

Fem tips til deg som har barn som bloggar: 

1. Vær engasjert og snakk med barnet ditt om blogging. 
Spør om barnet ditt kan vise deg bloggen og fortelje kva han/ho skriv om. Ha ein åpen dialog slik at de saman kan bli einige om kva som er greit å publisere og ikkje.

2. Vis interesse for kva som foregår på bloggen
Oppmuntre barna og hjelp dei dersom det oppstår vanskelige situasjonar.

3. Informer barnet om nettvett og kva slags informasjon som er greit å legge ut.
Hugs at alderen til barnet bør bety noko for kor mykje oversikt du krever. Vis ungdommar tillit på at dei kan handtere internett og sosiale media.

4. Alle kan blogge
Viss barn ønskjer å blogge før dei er 13 år gamle, bør foreldra være meir direkte involvert.

5. Ikkje vær overbeskyttande. 
Ikkje konfronter barnet med skrivefeil eller kva han/ho skriver om, med mindre det er nødvendig på grunn av personvern eller krenking av andre.