Stikkordarkiv: barneombussen

Barneombussen i Nordland

Lange avstander ble tilbakelagt og mange elever ble besøkt da Barneombussen tett før sommeren 2016 besøkte Lofoten, Nord-Salten og Bodø på sin Nordlands-turné.

Ni skoler besøkt

Totalt var barneombudet og de ansatte som var med på turen innom ni skoler. Det var Napp skole (Flakstad), Svarholt skole (Vestvågøy), Kabelvåg skole (Vågan), Svolvær skole (Vågan), Hamarøy sentralskole, Innhavet skole (Hamarøy), Østbyen skole (Bodø) og Bankggata ungdomsskole (Bodø).

Totalt møtte vi cirka 340 elever.

Godt forberedt

På de fleste skolene møtte vi elever som var svært godt forberedte og fulle av engasjement. Mange var opptatte av godt skolemiljø, privatliv, mobbing, aldersgrenser på sosiale medier og hva vi hos Barneombudet jobber med.

På alle skolene kjørte vi en aktivitet som vi kaller «stem med føttene». Da får elevene gå til forskjellige sider av rommet dersom de er enig eller uenig i noe av det de sier. Vi fikk mange gode diskusjoner om retten til å bli hørt, og om retten til privatliv.

Se en kort videosnutt av «stem med føttene» her:

Her er noen bilder fra turen:

 

Barneombussen på besøk i Kirkenes

Siste stopp på Finnmarks-turneen var Kirkenes.

Les om torsdagens besøk i Vadsø her

Fredag 5. juni besøkte vi Kirkenes barneskole, hvor vi møtte ca. 36 elever fra 5. trinn. Kirkenes barneskole er ny og flott.

Her hadde elevene tydelig forberedt seg på forhånd, og stilte mange gode spørsmål: ”Hvordan hjelper dere barn?”, ”Hva skjer når voksne gjør ting de ikke skal?”, ”Hvorfor mobber man?”, ”Hvorfor er det noen som ikke tør å si i fra til en voksen?”

På denne skolen hadde de også en rektor som hørte godt på hva de sa, og var flink til å gjøre noe når de sa i fra.

Vi hadde et fint møte ute i Barneombussen, der elevene spontant døpte dagen til en klemmedag, så vi fikk mange klemmer med oss på veien videre.

Så var det tid for Barneombussen å reise hjem. Tabberten reiser alene med Hurtigruta til Bergen. Vi tror det skal gå veldig fint!

Barneombussen på besøk i Vadsø

Barneombussen ruller videre til Vadsø.

Vi startet torsdag 4.juni på Fossen skolen hvor vi møtte ca. 30 elever fra 4. trinn.

Vi ble tatt veldig godt imot på en koselig skole, selv om elevene var midt i en flytteprosess. Skolen skal slås sammen med en annen byskolen i et nytt bygg.

Elevene har var godt forberedt, og hadde flotte spørsmål.  De var veldig fornøyd med å være barn i Vadsø. De har fin natur rundt seg som de bruker ofte.  De var opptatt av at det var mye søppel rundt omkring

AndersLydia - vadsø ut av vogna - vadsø

Etter besøket på Fossen skole reiste vi videre til Vadsø videregåendeskole hvor vi møtte ca. 30 elever fra VG1 helse og oppvekst, og VG1 innføringsklasse.

Her snakke vi en del med elevene om det å jobbe med barn. Elevene skal snart ut å bli ungdomsarbeidere, eller jobbe med barn på en annen måte. Elevene var opptatt av at ungdomsklubben skulle legges ned på grunn av dårlig økonomi. Veldig mange ungdommer bruker denne klubben og hvis den legges ned har de ingen steder å være.

Vi møtte også Otilie Næss, som var med å ansette Anne og som har vært på arbeidsuke hos oss. De møttes til en liten medarbeidersamtale i tabberten. Du kan se mer fra møtet på lenken under.

Lenke til NRK Nordnytt

Etter besøket i Vadsø reiste vi videre til Kirkenes.

Barneombussen på besøk i Karasjok

Etter besøket i Alta og Kautokeino reiste vi videre til Karasjok.

Her kan du lese om besøkene i Alta og Kautokeino.

Onsdag 3. juni startet vi dagen med å møte ca. 90 elever fra 5.- 7. trinn i samfunnshuset i Karasjok. Elevene sa at det var forskjell på lærerne om de lyttet til elevene eller ikke.

De var også opptatt av at de trengte ny skole, for barneskolen er veldig slitt, ruter er knust, malingen skaller av veggene, og det er mye ”tagging”. En foreslo at elevene kunne gå sammen med vaktmester å male slik at det ble hyggeligere miljø inne.

Du kan lese mer om hva du kan gjøre for å få en bedre skole her.

Du kan lese mer om retten til godt fysisk skolemiljø her

Etter møtet med barneskolen kom ca 50 elever fra ungdomsskolen til samfunnshuset.

De var opptatt av gratis frukt på skolen, og så ønsket penger til andre fritidstilbud enn bare fotball.

Da vi spurte om hvordan det var å være barn og unge i Karasjok, sa de at det nok var som sørpå. (kanskje et litt dumt spørsmål?) De mente at det kanskje var bedre samhold i klassen her, og at de tror det er litt mer klikkete i Oslo.Noen elever kom bort til oss etterpå om snakket om at de norske elevene på skolen kunne ha det vanskelig fordi de ikke hadde kofte eller tilhørte den samiske kulturen.

Etter skolebesøk onsdag, fikk vi komme til sametinget og hadde møte her. Vi diskuterte mobbing, forhold for samiske barn og unge og behovet for et samisk barneombud.

Etter besøket reiste vi videre til Vadsø.

Barneombussen på besøk i Kautokeino

På dag 2 av vår Finnmarks-turné besøkte vi Kautokeino.

Vi startet turneen i Alta, det kan du lese mer om her.

Tirsdag 2.juni startet vi dagen på Kautokeino barneskole. Der møtte vi ca 80 elever fra 4, 5 og 6. trinn. Elevene fortalte at de var godt fornøyd med å være barn i Kautokeino. Men, de mente det var mye søppel rundt om kring og mange løshunder. Kanskje dette er noe kommunene burde gjøre noe med?

Elevene var også opptatt av privatliv og at foreldre ikke må snoke i barna sine ting og private meldinger. De mente også at noe må gjøres med skolen. Den er nedslitt og stygg. Har du en nedslitt og stygg skolen kan du prøve å få gjort noe med det.

Du kan lese mer om hva du kan gjøre for å få en bedre skole her.

Du kan lese mer om retten til godt fysisk skolemiljø her

Så gikk turen videre til Kautokeino ungdomsskole. Der møtte vi ca 60 elever fra 8. og 9. trinn.

Elevene her var godt fornøyd med rektor, og sa at hun alltid hørte på dem og tok dem alvorlig. Hun hadde ofte møte med alle elevene, og ikke bare elevrådet. Lærerne var ikke like flinke og elevene synes de kunne lære litt av rektor.

I Kautokeino kan 16-åringer stemme ved kommunevalget i 2015. Elevene på ungdomsskolen var litt uenige om dette var en god idé. Noen mente at da fikk de sagt i fra og ble hørt, andre mente man var for ung og kunne lite om politikk. Vi har laget et hefte om hvorfor vi mener 16-åringer burde få stemme.

Lenke til side om stemmerett for 16-åringer

Etter besøket i Kautokeino gikk turen videre til Karasjok.

Barneombussen på besøk i Alta

Barneombussen er på Finnmarks-turné. Første stopp var Alta 1.juni.

Vi startet besøket i Alta på Aronnes barneskole. Alle elvene og rektor møtte oss ute da vi kom. Etterpå hadde vi en time med ca 30 elever fra 4.trinn.

Elevene var opptatt av de ikke hadde helsesøster fast på skolen for 1.-4. trinn. De kjente helsesøster mest for vaksine og å bli veid og målt. Elevene foreslo at helsesøster kunne få et eget kontor i en del av biblioteket. Da vet alle hvor hun er å treffe, og så kan hun lese bøker innimellom. Det synes vi høres ut som en god idé.

Her kan du lese mer om besøket i Altaposten og se innslag laget av TV Nord.

Lenke til sak i Altaposten

Lenke til innslaget på TV Nord

Les mer om turneen på NRK her

Så gikk turen videre til Saga barneskole hvor vi møtte ca 50 elever fra 3, 4 og 6. trinn.

Elevene her var opptatt av barnevernet og noen var også litt redd barnevernet. Noen var opptatt av hva som skjer med voksne som har gjort overgrep mot barn. De synes rektor var flink til å høre på hva elevene mener og at lærerne er flinke til å hjelpe til hvis noen har det vanskelig.

”Det er viktig å si i fra, for å slippe å gå med en vond klump inni seg”.

Etter skolebesøkene hadde vi et møte på Institutt for barnevern og sosialt arbeid på UIT Finnmark. Der fikk vi høre om prosjekter hvor det å høre barn og unge står sentralt i utdanningen til studentene. Det er bra!

Så gikk turen videre til Kautokeino.

Barneombussen på besøk i Ålesund og Giske

Den første tur i år med barneombussen er unnagjort. Tysdag 17. mars besøkte vi Valderøy barneskule og Valderøy ungdomskule i Giske. Onsdag 18. mars gjekk turen til Aspøy barneskule og Skabøvik ungdomsskule i Ålesund.

Anne drog saman med rådgjevarane Sidsel og Morten. Første stopp på turen var heilt nye Valderøy barneskule. Der møtte vi ca 180 elever frå 4., 6. og 7. trinn. Her stilte elevane gode spørsmål som «Kvifor bryt så mange vaksne barnelova?». Dei var også opptatt av privatliv og grensa for plikta foreldra har til å beskytte barna sine.

Sunnmørsposten var også med. Du kan lese meir og sjå filmen dei laget frå besøket her.

Intervju med Sunnmørsposten Anne med elever på Valderøy

Vi fekk også møte «Team oppvekst» og «Plan og bygningsavdelinga» i Ålesund kommune. Dei fortalte om «Barnetråkk», eit prosjekt som gir barn og unge høve til å være med og planlegge korleis byen skal sjå ut.

Du kan lese meir om Barnetråkk her.

Onsdag gjekk turen til Aspøy barneskule og Skarbøvik ungdomsskule. På Aspøy møtte vi ca 60 elever fra 4.-7. trinn. Dei var opptatt av retten til privatliv, og lurte også på kvifor det ikkje var lov å bruke mobiltelefon i friminutta. Rektor var tilstades og svarte på dette. Lurar du på noko om mobilbruk på skulen, kan du sjekken lenka under.

Lenke til side med info om mobilbruk på skulen

På Skarbøvik ungdomsskule møtte vi ca 60 elever fra 8. trinn. Dei var opptatt av retten til adopsjon, og kva barneombodet gjer for barn andre stader i verda. Dei lurte også på kva som skjer med barn utsette for vald og overgrep. Dei hadde også fleire gode spørsmål, blant anna: «Korleis finn ein ut kva som er best for barn?»

Barneombussen i Asker

Årets første stopp med barneombussen var Asker. Her besøkte vi Mellom-Nes skole, Heggedal skole, Blakstad og Rønningen skole.

Vår første dag i Asker besøkte vi Mellom-Nes hvor vi møtte ca 50 elever og fikk mange gode spørsmål. Her fremførte Kristian Solheim en flott tale, hvor han snakket om fremtiden og barn og unge som skal arve Norge.

Så derfor sier jeg til dere. Dere er fremtiden. Dere skal bli den forskeren, den oppfinneren og den lederen. Men tenk på en ting. Vi er ingenting hvis vi ikke jobber sammen. Alle må gjøre sitt i et samfunn. Bare da kan vi ha en flott verden.

Hele talen kan du lese her: Tale Kristian Solheim Mellom Nes skole

På Mellom-Nes møtte vi også ordfører Lene Conradi. På Heggedal skole møtte vi ca 100 elever og fikk mange spørsmål om skolesaker, film og spill.

Dag to i Asker startet på Blakstad skole hvor vi møtte ca 60 elever fra 5.trinn. Vi snakket om hvordan det er å jobbe hos barneombudet. Her var elevene også opptatt av og bekymret for barn som bor på asylmottak. På Rønningen skole møtte vi ca 25 elever fra 4.trinn som hadde forberedt seg godt og brukt mye tid på skoleopplegget for barnekonvensjonen. På Rønningen snakket vi også mye om rettigheter, aldersgrense på film, trivsel og konflikter mellom venner og elever.

Her kan du se bilder fra to flotte dager i Asker.