Stikkordarkiv: barnekonvensjonen

Supplerende rapport til FNs komité for barns rettigheter 2017

Det er myndighetene som har plikt til å sørge for at barnekonvensjonen blir fulgt i Norge og at barn i Norge har de rettighetene barnekonvensjonen sier barn skal ha.

Hvert femte år må derfor den norske regjering sende en rapport til FN hvor de skriver om hva de gjør for at barn skal få rettighetene sine oppfylt i Norge. Regjeringens rapport.

Barneombudets skyggerapport

Barneombudet har et ekstra ansvar for å følge med på at barnekonvensjonen følges. Ombudet sender derfor en egen «skyggerapport» til FNs barnekomité om hvordan norske myndigheter oppfyller sine forpliktelser etter barnekonvensjonen.

Last ned: Barneombudets supplerende rapport til FNs komitè for barns rettigheter 2017 (PDF)

Download: The Ombudsman for Children’s Supplementary report (PDF) 

Barn som opplever samlivsbrot skal bli høyrt

Gutt - leke - dataI dag må alle par som går frå kvarandre, og som har barn under 16 år, ha minimum ein time mekling. Meklaren har også plikt til å ha fokus på kva som er det beste for barnet, og skal minne foreldra om den retten barnet har til å bli høyrt.

Barnekonvensjonen artikkel 12 nr. 2 seier at barn særleg skal høyrast i eikvar rettsleg og administrativ saksbehandling som vedkjem barnet. FNs barnekomité seier at dette gjeld alle relevante rettslege prosessar som vedkjem barnet, også der saken er løyst ved mekling.

«I dag høres sjeldent barn på familievernkontoret i forbindelse med mekling. Det er foreldrene som formidler barnets tanker og synspunkter,» seier barneombod Anne Lindboe.

Barneombodet ser desse punkta som viktige:

  • Vi vil at barn skal få tilbod om ein eigen time hos familievernet når foreldra går frå kvarandre. Dette bør også gjelde i saker kor foreldra kjem til familievernkontoret med ei ferdig løysing for barnet.
  • Barn må få ein reell moglegheit til å påverke i spørsmålet om kor dei skal bu og kva samværsordning som vil vere den beste for dei etter eit samlivsbrot mellom foreldra. Timen hos mekleren skal vere eit tilbod til dei barna som ønskjer ein nøytral tredjepart å snakke med.
  • Barneombodet ønskjer at familiene skal få tilbod om ein oppfølgingstime hos familievernkontoret når det har gått ei viss tid. 

I rapporten «Barnas stemme stilner i stormen» fortel barn om behovet for å bli høyrt direkte.

Last ned rapporten Barnas stemme stilner i stormen

Høyr radiodokumentaren «Hit og dit – en historie om å få skilte foreldre» 

Barneombussen i Asker

Årets første stopp med barneombussen var Asker. Her besøkte vi Mellom-Nes skole, Heggedal skole, Blakstad og Rønningen skole.

Vår første dag i Asker besøkte vi Mellom-Nes hvor vi møtte ca 50 elever og fikk mange gode spørsmål. Her fremførte Kristian Solheim en flott tale, hvor han snakket om fremtiden og barn og unge som skal arve Norge.

Så derfor sier jeg til dere. Dere er fremtiden. Dere skal bli den forskeren, den oppfinneren og den lederen. Men tenk på en ting. Vi er ingenting hvis vi ikke jobber sammen. Alle må gjøre sitt i et samfunn. Bare da kan vi ha en flott verden.

Hele talen kan du lese her: Tale Kristian Solheim Mellom Nes skole

På Mellom-Nes møtte vi også ordfører Lene Conradi. På Heggedal skole møtte vi ca 100 elever og fikk mange spørsmål om skolesaker, film og spill.

Dag to i Asker startet på Blakstad skole hvor vi møtte ca 60 elever fra 5.trinn. Vi snakket om hvordan det er å jobbe hos barneombudet. Her var elevene også opptatt av og bekymret for barn som bor på asylmottak. På Rønningen skole møtte vi ca 25 elever fra 4.trinn som hadde forberedt seg godt og brukt mye tid på skoleopplegget for barnekonvensjonen. På Rønningen snakket vi også mye om rettigheter, aldersgrense på film, trivsel og konflikter mellom venner og elever.

Her kan du se bilder fra to flotte dager i Asker.

 

Barneombodet i Afrika

10. januar reiste Anne Lindboe til Kenya og Uganda for å hjelpe med å få etablert barneombod i desse landa.

I Noreg er vi så heldige at vi har hatt barneombod heilt sidan 1981, i Kenya og Uganda har dei ikkje noko barneombod, og det er viktig å gjere noko med.

Med seg på reisa hadde Anne nestleiar Knut Haanes, barnepsykolog Magne Raundalen, psykolog og professor Willy-Tore Mørch og Ivar Stokkereit frå UNICEF Norge. Dei var i Afrika i seks dagar.

Medan dei var i Afrika møtte dei myndigheitene i dei to landa og diskuterte korleis ein best kan passe på at barn og unge har det bra.

Her kan du sjå litt om korleis barn i Kenya har det. Viss du held pila over dei fargerike figurane kjem det opp tal og informasjon.