11. mars 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Vold i nære relasjoner

Når jeg var yngre opplevde jeg vold i nære relasjoner , jeg går nå til psykolog og ønsker å ta opp dette. Men lurer på om dette kan medføre at taushetsplikten blir brutt?

Hei

Takk for at du skriver til oss. Vi regner med at du lurer på om psykologen du går hos må bryte taushetsplikten dersom du forteller om det du har opplevd av vold i nære relasjoner.

Det er flere sider ved spørsmålet ditt som det kan være litt vanskelig å svare konkret på. Vi skal prøve å gi noen eksempler når vi svarer. Men, det er viktig at du snakker med psykologen din om dette med taushetsplikt og det vi skriver her. Det er viktig for at du skal være trygg på hva du skal fortelle og eventuelt velge å ikke fortelle.

Når du går til en psykolog, så har du noen rettigheter og psykologen din har noen plikter. Psykologen har taushetplikt og da er det en hovedregel at hun ikke kan fortelle noen andre om det dere snakker om. Men, det er noen unntak som vi skriver om under. Et av unntakene kan gjelde det du spør om.

Når du har fylt 16 år, kan du selv være med å bestemme om og hva andre skal få vite. Når det gjelder det du spør om som handler om vold i nære relasjoner, så er dette et brudd på straffeloven, og da kan det være at psykologen må si i fra til politiet.  En psykolog har nemlig det som kalles en avvergerplikt. Dette står det om i straffeloven § 196.  Det betyr at en psykolog selv må vurdere om hun må si i fra for å hindre at en straffbar handling blir begått, eller dersom hun mener det er helt sikkert at en slik handling har blitt begått. Det kan hende du skal be psykologen si litt om hva hun tenker om dette litt generelt før du forteller det du planlegger å fortelle.

Det vi skriver om over, står det mer om i det som heter Lov om pasient og brukerrettigheter ( §3.3 og §3.4). Der står det mer om taushetsplikt når du er under 18 år. Vi skriver også litt om taushetsplikt på våre nettsider.

Lykke til med samtalen med psykologen

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv