25. mai 2020

vold

Hvilke rettigheter har jeg som barn i forhold til vold. Har foreldre lov til å slå barna sine o.s.v?

Hei, så fint du skriver til oss!

Vold mot barn er forbudt. Verken foreldrene dine eller andre har lov til å utsette deg for fysisk eller psykisk vold. Det er ikke lov å slå, true eller skremme barn. Det står både i barneloven og i barnekonvensjonen.

Hvis du blir utsatt for vold har du rett på hjelp. Derfor er det også viktig å si i fra til noen hvis du opplever det. Du kan snakke med en voksen du stoler på, for eksempel en lærer eller helsesykepleier. Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

På nettsiden vår har vi flere artikler med informasjon om hva vold er og hvordan du kan få hjelp: Lenke til side om vold og overgrep. 

Håper dette var nyttig!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv