18. februar 2020

vold

ka gjør man vis ste faren din har kastet deg ned trappen 2 ganger

Tema: Vold

Hei!

Alle former for vold mot barn er forbudt, også å kaste barn ned trappen. Hvis det skjer, er det viktig å si fra til noen andre voksne, så man kan få hjelp. Du kan også ringe til alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Les mer om alarmtelefonen her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv