6. februar 2019

Vil ikke leve

Hei jeg heter … og vil ikke leve har ikke venner og blir sparket og slått i friminuttene hjelp

Hei,

Det er veldig trist å høre at du har det så vondt at du ikke vil leve. Det er viktig at du får hjelp.

For at du skal få hjelp er det viktig at du sier fra til en voksen du stoler på. Det kan være foreldrene dine, en lærer eller helsesykepleieren på skolen.

Hvis du synes dette er vanskelig, er det også flere du kan snakke med uten å fortelle hvem du er. Kirkens SOS har mye erfaring med å snakke med mennesker som føler at de ikke orker å leve lenger. De som jobber der er veldig flinke. De vil lytte til deg. Du kan enten ringe, skrive sms eller chatte.

Du kan også ringe Hjelpetelefonen  på 116 123. Da kan du prate med noen som kan masse om det å ha det vanskelig.

Det er også viktig at du får hjelp til å få det bedre på skolen. Det er ikke lov å slå eller sparke andre i friminuttet. Rektor har et ansvar for at du skal ha det bra på skolen. Vårt råd er at du forteller det til en voksen på skolen, eller rektor. Da må rektor sørge for at du får det bra. På nettsiden vår kan du lese mer om retten til et trygt og godt skolemiljø, og hva rektor skal gjøre. 

Vi håper du sier fra og at du får hjelp slik at du får det bedre!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv