10. januar 2019

VIKTIG

er det lov og ta telefonen inn på morgenen på skolen? er ikke det ett brudd på personlov verket?

Hei!

Skolen kan lage regler om bruk av mobil i skoletiden. Slike regler må stå i skolens ordensreglement. På noen skoler må eleven levere fra seg mobilen når de kommer på skolen, og får den tilbake når de skal hjem. På andre skoler må mobiltelefonen ligge avslått i sekken i skoletiden.

Dersom mobilen brukes til å forstyrre undervisningen, kan skolen ta mobilen fra eleven. Eleven må få tilbake mobilen når eleven går for dagen.

Du kan lese mer om regler for mobilbruk på skolen på våre nettsider.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv