17. januar 2019

Venner

Min mamma og pappa har fortalt meg sine grunner for at jeg ikke kan være sammen med de «nye»vennene. De sier at jentene har dårlig innflytelse på meg, hva betyr det? De sier også at de «nye vennene mine gjør ting på Snapchat og Instagram og houseparty som ikke er bra for de. Men de er jo snille med meg. Men de er ikke populære blant de andre på trinnet vårt, vi har en populær gjeng og en upopulær gjeng. Jeg får ikke være i den populære gjengen for de har utestengt meg Jeg får lov å være Med i den upopulære gjengen ( men da sier mine foreldre at jeg ikke får lov for de gjør mange dumme ting på Snapchat og andre ting. Hvem skal jeg få lov å være med da? Jeg har ingen å være med. Jeg har snakket med læreren min og hun sier at jeg ikke må utestenge noen . Men det er ikke jeg som utestenger det er mine foreldre som gjør det da

Hei!

Frem til du fyller 18 år er det foreldrene din som har ansvaret for deg. Foreldrene dine skal tenke på hva som er det beste for deg.

Som regel skal barn og ungdom få lov til å velge venner selv. Men hvis foreldrene mener at vennene dine absolutt ikke er bra for deg, kan de bestemme at du ikke skal få treffe dem.

Hvis foreldrene dine nekter deg å være sammen med noen, skal de forklare deg hvorfor de mener det ikke er bra for deg at du er sammen med dem. Foreldrene dine må også høre på hva du mener om saken. Ettersom du er 13 år må foreldrene dine legge stor vekt på det du mener. Det betyr ikke at du skal bestemme, men at din mening er veldig viktig.

Foreldre har forskjellige regler, og de kan være ganske strenge. Men noen ungdommer har det for strengt hjemme. Da kan det være lurt å snakke med en voksen som du stoler på og be om hjelp. Helsesøster på skolen kan være bra å snakke med om dette.

Les mer her: Kan jeg velge venner selv?

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv