5. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Venner

Har læreren vår rett til å bestemme hvem vi skal være med og ikke være med på fritiden?

Hei!

Det er du og foreldrene dine som bestemmer hvem du er sammen med på fritiden.

Læreren din kan ikke bestemme det, men noen ganger kan det være at læreren kommer med forslag for at alle i klassen skal ha noen å være sammen med. Det er sånn at alle barn skal ha det trygt og godt på skolen. En viktig del av å trives på skolen er at alle ha noen å være sammen med. Det å ikke ha noen å være sammen med kan være vondt, og gjør at noen føler seg utenfor.

Om du er uenig i at læreren din bestemmer hvem du skal være sammen med på fritiden bør du snakke med læreren din eller foreldrene dine om dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv