6. mars 2019

Vaksine

Har eg rett å bestema om eg vil ta vaksine

Hei!

Takk for at du skriver til oss. Frem til du er 16 år er det foreldrene dine som bestemmer om du skal ta en vaksine eller ikke. Men foreldrene dine skal snakke med deg og høre hva du mener før de bestemmer noe. Jo eldre du er, jo mer skal de ta hensyn til meningen din. Det er likevel foreldrene dine som bestemmer.

Hvis det er en vaksine du ikke vil ta, kan det være lurt å snakke med foreldrene dine om hvorfor du ikke vil. Det kan være mange viktige grunner til å ta en vaksine, og du har rett til å få vite hvorfor foreldrene dine vil at du skal ta vaksinen. Du kan også snakke med helsesykepleier (helsesøster) på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv