23. oktober 2018

Vaksine

Eg vil ikkje ta vaksine. Eg er sint på helsesøster på skulen fordi ho stikker oss.

Hei!

Hvis du synes det er skumelt å ta vaksine, så bør du si i fra til foreldrene dine og til helsesøster på skolen. Helsesøster kan da fortelle deg hva som skjer når du tar vaksine og hvorfor du bør ta den. Er det veldig vanskelig så kan du be en av foreldrene dine om å være med når dere skal ta vaksinen på skolen.

Vi tror at dette skal gå bra!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv