16. januar 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 3 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Utestengning

Er det forskjell på kjønn når det kommer til utestengning?

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Spørsmålet ditt er litt vanskelig å svare på når vi ikke vet mer konkret hva du tenker på, men i utgangspunktet er det slik at ingen skal oppleve å bli utestengt. Verken kvinner, menn eller andre.

Barnekonvensjonen sier noe om hvordan barn skal ha det i hele verden. Der står det som artikkel 2 at «Alle barn har rett til vern mot diskriminering.»

Det betyr at uansett hvor du kommer fra, hvilken hudfarge du har, hvilket kjønn du eller hva du tror på så skal du ikke bli utsatt for annerledes eller urettferdig behandling fordi du er den du er.

Dersom du ikke fikk svar på spørsmålet ditt kan du gjerne skrive til oss igjen.

Les mer om artikkel 2 i barnekonvensjonen her.

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv