21. september 2018

urettferdige lærerer

vi skal skrive eit lesarinnelgg om urettferdiger lærerer og vi lurer på om dokke har noken argument vi kan bruke?

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriv til oss!

Vi kan dessverre ikkje hjelpa dykk med eit lesarinnlegg om ein urettferdig lærar.

Vi vil likevel seia at når ein går på skulen så skal ein ha det trygt og godt, og lærarane skal handsama elevane sine godt og rettferdig. Dersom de ikkje er nøgd med ein lærar oppfordrar vi dykk til å kontakta rektor på skulen for å finna ei løysing på problemet.

Dersom ikkje rektor tek dykk på alvor kan de kontakta Fylkesmannen.

Hilsen oss hos Barneombodet

Spørsmålsarkiv