28. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

ungdom-forbrytelse

hvordan blir ungdom behandlet etter å ha blitt dømt fom en forbrytelse

Tema: kriminalitet

Hei

Takk for spørsmålet ditt!

I Norge er den kriminelle lavalder 15 år. Det betyr at man ikke kan bli straffet av politiet og domstolen hvis man bryter loven og er yngre enn 15 år. Hvis man er under 15 år og har gjort noe galt kan likevel politiet etterforske saken, innkalle ungdommen og foreldrene til en bekymringssamtale og overføre saken til barnevernet

Hvis man er over 15 år kan man bli dømt i domstolen. Straffen kommer helt an på hva man har gjort. Straffene kan for eksempel være å få en bot, samfunnstjeneste, konfliktråd eller fengsel. Det er nesten ingen ungdommer som kommer i fengsel. Fengsel brukes bare som straff for de mest alvorlige sakene. Det kan for eksempel være drap, ran og alvorlige narkotikalovbrudd. Man kan også komme i fengsel hvis det man gjør ikke er så alvorlig, men man bryter loven mange ganger.

Det er ikke vanlig at ungdom kommer i fengsel. Politiet er opptatt av å hjelpe unge mennesker som gjør ulovlige ting. Ung.no har laget en oversikt over alternativ straff for ungdom. Den finner du her.

Her kan du lese mer om dette: lenke til side om hva som kan skje når du er under 15 år og har gjort noe galt og lenke til side om fengsel

Håper du fikk svar på det du lurte på!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv