28. mars 2019

Uakseptabel av lærer

Hei kan en lærer si til elevene sine «bare muslimer som kan være terrorister» på en sarkastisk og «morsom» måte? Når vi klagde til rektor sier han kan ikke gjøre noe har ikke vært der.

Tema: Mobbing Skole

Hei!

En lærer skal ikke si sånt. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser, og det læreren deres sa her er typisk en krenkelse. Når dere forteller om det skal rektor ta tak i saken og rektor har da en aktivitetsplikt. Du kan lese mer om rektors ansvar her.

Om rektor ikke tar dere på alvor kan du for eksempel kontakte mobbeombudet i fylket der du bor. Mobbeombudet kan hjelpe deg. Du kan finne ditt mobbeombud her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv