19. september 2018

Tyste på andre

Hei, er jeg som elev noen gang pliktig til å melde i fra hvis noen andre på skolen har gjort noe galt. Må jeg for eksempel svare om en lærer sier at jeg er nødt til å oppgi navnet på den personen som har gjort noe galt. Eller har jeg rett til å tie om alt ovenfor skolen?

Hei!

Dersom du vet at noen andre på skolen har gjort noe som ikke er lov kan det ofte være viktig at noen som jobber på skolen får informasjon om dette. Dette er ikke å tyste.

Du bør finne en ansatt som du er trygg på som du kan fortelle det til. Du kan be den ansatte om ikke å fortelle at det er du som har sagt fra.

Om du ikke vil fortelle det til skolen kan de normalt ikke tvinge deg til dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv