8. februar 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Tvunget til og konfirmeres

Har foreldre lov til og tvinge barn til og konfirmere seg?

Hei,

Fint at du kontakter oss.

Dersom du ikke ønsker å konfirmere deg, så blir det vanskelig for foreldre dine å tvinge det igjennom.

Du har rett til å si din mening om alle ting som angår deg. Jo eldre du blir, jo mer skal meningen din telle. Dette står blant annet i Barnekonvensjonen artikkel 12, og i barneloven § 31.

Barneloven handler om foreldre og barn. Den sier at barn over 12 år skal ha mye å si om personlige valg. Det kan også omhandle konfirmasjon. Foreldre skal ha gode grunner for å ikke la barna bestemme selv.

Vi synes du burde snakke med dem om dette på en ordentlig måte. Sett deg ned og lag en liste med argumenter for hvorfor du ikke ønsker å konfirmere deg og be dem komme med sine argumenter.

Vi hos Barneombudet har en nettside hvor du kan lese mer om den vanskelige samtalen med en voksen

Vi håper dette ordner seg for deg.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv