23. januar 2019

Tvang

Hei jeg er 14 år og jeg bor på en Instutijon og jeg har ikke kort noe galt også holder de meg innelåst mitt på natta som en fange jeg har så vit lov til og gå på do og få et glass vann er dette galskap

Hei, så bra at du tar kontakt med oss.

Vi skjønner at det er vanskelig at du blir begrenset i å bevege deg fritt når du bor på institusjon.

Vi vet for lite om hva som har skjedd til at vi kan svare på akkurat din situasjon. Det vi kan gjøre er å gi deg informasjon om rettigheter når man bor på institusjon, og å gi deg noen råd.

Det kan settes strenge regler for deg på institusjon, hvis det er gode grunner for det. Uansett skal de voksne alltid snakke med deg, og forklare deg hvorfor de mener at dette er bra for deg. De bør også snakke med deg om hvilke reaksjoner som hjelper for deg, sånn at dere kan bli enige om ting som funker. Da er det viktig at du følger opp det dere blir enige om.

De voksne som jobber på institusjon skal ta vare på deg, og har ansvar for at du har det trygt og godt. Du har mange andre rettigheter på institusjonen, som du kan lese her. Her kan du også lese om retten til å bevege seg fritt innenfor og utenfor institusjonen. Der står det, at de som jobber på institusjon kan begrense din bevegelsesfrihet. Hvor mye, er avhengig av hvorfor du er plassert der.

Hvis du lurer på om rettighetene dine har blitt brutt, kan du klage til fylkesmannen. Les mer om hva du kan klage på, og hvordan, her. De som jobber på institusjonen skal hjelpe deg å klage, eller å kontakte fylkesmannen, dersom du ønsker det.

Hvis du ønsker mer juridisk rådgivning og hjelp, kan du ta kontakt med Barnas Jurist. De tilbyr gratis rettshjelp til de under 25 år.

Vi håper dette er til hjelp, og at situasjonen løser seg for deg. Hvis du ikke har fått svar på det du lurte på, må du gjerne ta kontakt med oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv