29. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Trusler

Det er en gutt i klassen som slår elever i klassen, gjør en del herverk på skolen, dette synes jeg ikke er noe serlig greit. Han gir meg trusler f.eks om banke hvis jeg forteller dette videre til rektor osv. Har han lov til det? Er det mulig å si det til læreren eller rektor anonymt om hvordan han oppførerseg på skolen

Hei og takk for spørsmålet ditt!

Det er ikke lov å plage, slå eller true andre elever. Hvis noen gjør det er det rektor sitt ansvar og ordne opp. Det er derfor viktig å si fra til noen voksne på skolen, for eksempel lærer eller rektor. De har taushetsplikt og trenger ikke fortelle til noen andre at du har sagt i fra. Hvis du vil at rektor skal sette inn tiltak for å hjelpe deg, kan det hende rektor må si ifra til foreldrene dine.

Du har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Når du sier i ifra til rektor, har han en plikt til å ordne opp. Rektor må undersøke saken, og lage en plan for hvordan de skal få slutt på dette. Det kan for eksempel være at de voksne må passe bedre på, og at den andre gutten må få hjelp til å oppføre seg bedre. Du har også rett til å si din mening om hva som kan hjelpe.

På denne siden kan du lese mer om retten til et trygt og godt skolemiljø, og hva rektor skal gjøre.

Vi håper det ordner seg raskt!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv