10. desember 2019

Tolkning av skolereglement

Hei! I skolens ordensreglement står det som følger « e) møter presis. Det regnes som fravær hvis du kommer mer enn 15 minutter for sent til økter som varer 45 minutter». Det står ingen ting om hva som skjer om vi kommer mellom 1 og 15 minutter for sent noen sted. Det står heller ikke noe om at man får anmerkning om man kommer for seint. Jeg kom 3 minutter for seint til timen og fikk anmerkning, føler det ikke kommer frem i det hele tatt i reglementet. Utdraget er det eneste i ordensreglementet som omhandler forseintkomming og fravær. Som sagt står det heller ikke at anmerkning vil være en konsekvens. Hva bør jeg gjøre og hvordan bør jeg tolke reglementet?

Tema: Skole

Hei!

Takk for spørsmålet ditt. Poenget med et ordensreglement er at elevene skal vite hvilke plikter de har, og  hvilke konsekvenser det kan få dersom man bryter pliktene. Hvis skolen gir anmerkninger hvis dere kommer ett til femten minutter for sent, bør dette stå i ordensreglementet.

Det er vanskelig for oss å si hvordan ordensreglementet på din skole skal tolkes, siden vi ikke har lest det. Hvis du har fått en anmerkning som du er uenig i, er det viktig at du snakker med læreren din om det. Hvis du ikke blir enige med læreren, kan du og foreldrene dine be om et møte med rektor for å diskutere saken.

Har du fått en eller flere anmerkninger, og de fører til at du får nedsatt standpunktkarakter i orden eller oppførsel, kan du klage. Les mer her.

Vi håper dette var til hjelp.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv