16. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Taushetsplikt skolen

Hei, jeg klaget på en standpunktkarakter i fjor og gjorde dette inne hos trinnansvarlig. Har her begrunnet klagen min og uttalt meg muntlig til han om noen andre grunner til at jeg klager som jeg ikke valgte å skrive ned.

Rektor har vært inne å kommentert saken før fylkesmann tar avgjørelsen og har skrevet ned det jeg sa til trinnansvarlig som en kommentar. Har ikke trinnansvarlig taushetsplikt når jeg kommer til han å snakker?

Hei!

Takk for at du skriver til oss om hva lærerne kan si til rektor.

Hovedregelen er at en lærer har taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder for opplysninger som er personlige for eleven. Det kan være helseopplysninger, hvordan eleven har det hjemme, at eleven har lærevansker, og så videre. Taushetsplikt betyr at læreren ikke kan si det videre. Men taushetsplikten går lenger. Læreren skal «hindre» andre i å få tak i opplysningene. Taushetsplikten gjelder også ovenfor kolleger og rektor. Reglene om taushetsplikt finner du her. Dersom du mener læreren har brutt taushetsplikten sin kan du ta det opp med fylkesmannen.

Når du skal klage på en karakter, så skal lærerne dine hjelpe deg med det dersom du ønsker det. Det følger av den veiledningsplikten som skolen har. Læreren skal bare ta med i klagen det som du vil ha med i den. Selv om du har behov for å ta opp flere ting når du snakker med læreren din, så skal ikke det tas med i klagen dersom du ikke vil det. Skolen skal hjelpe deg å ivareta dine rettigheter på best mulig måte. Vil du se mer om veiledningsplikten finner du den  her

Når du klager på standpunktkarakteren skal også rektor uttale seg før fylkesmannen tar en avgjørelse. Rektor kan uttale seg om det som han mener er relevant for vurderingen. Dersom rektor tar opp ting som ikke er relevant for saken, skal fylkesmannen se bort fra det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv