14. september 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

taushetsplikt-lærer

Skolen er kjent med at gutten er svært god i matte. I en gymtime snakeks det om at det er viktig å være god, da sier læreren at vi har en gutt i klassen som er svært god i matte, det er (navnet på gutten). Dette var ikke i forbindelse med matteprøve, mattearbeid eller sagt av en mattelærer.
Gutten føler seg uthengt foran klassen, og har aldri likt at noen vet hva han er god i eller ikke.
Er slik uttalelse fra denne læreren brudd på lærerens taushetsløfte`?

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Det å si at en elev er god i matte er nok ikke et brudd på taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder personlige ting som læreren får vite om en elev, for eksempel om problemer på skolen, helse, familie eller annet som er privat.

Det å snakke om en elev foran hele klassen på en måte som gjør at eleven blir flau, er uansett ikke noe læreren skal gjøre.

Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen, og det er elevens opplevelse av sin egen situasjon som er viktig. Det betyr blant annet at en lærer ikke skal si ting foran hele klassen som gjør elevene flaue eller redde.

Det å si at noen er god i matte er nok hyggelig ment. Det kan være vanskelig å vite at det å si at noen er flink, gjør at de blir lei seg. Derfor tror vi det beste er å snakke med læreren om det som har skjedd og si hvordan det var for eleven. Da kan læreren vite det til neste gang og ta hensyn.

Hvis læreren fortsetter på samme måte etter å ha fått beskjed, kan eleven det gjelder eller foreldrene til eleven si fra til rektor på skolen. Det finnes regler for hva skolen skal gjøre når elever ikke har det bra på skolen. Det kan du lese om her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv