20. november 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Taushetsplikt, lærer, selvskading

Noen fra klassen min (jeg vet ikke hvem), har fortalt læreren min at h*n tror jeg kan drive med selvskading. Fikk vite at personen sa til læreren min at h*n hadde sett et merke på armen min.
Det stemmer at jeg skader meg, og det er noe jeg har holdt skjult. Læreren min, uten å snakke med meg, ringte moren min og fortalte henne dette.
Har han lov til det? Bryter ikke det taushetsplikten? Nå vet moren min at jeg skader meg, noe jeg ikke vil at hun skal vite.
Får hjelp av BUP, og må nå sikkert snakke med noen flere folk. Så det er ikke behandling jeg lurer på, bare det med taushetsplikt

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Du stiller et ganske vanskelig spørsmål, men det korte svaret er at læreren din kan fortelle foreldrene dine om at h*n har mistanke om at du driver med selvskading. Det er fordi foreldrene dine har plikt til å ta vare på deg, og for å ta godt vare på deg er dette en ting de bør vite om.

Men, vi synes absolutt at læreren din burde snakket med deg om mistanken sin før h*n kontaktet foreldrene dine. Læreren din vet jo ikke noe om hvorfor du skader deg selv, og du kan jo ha gode grunner til å holde det skjult for foreldrene dine. Læreren må vurdere hva som er best for deg, og da bør læreren også snakke med deg før foreldrene dine kontaktes.

Reglene om taushetsplikt er ganske kompliserte, men du kan lese mer om taushetsplikt på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv