20. september 2019

Taushetsplikt

Hei! Har sosiallærer lov til å bryte taushetsplikten ved å fortelle noe jeg har gjort til andre lærere, og så tvinge meg til å snakke med en lærer 5 ganger fordi han mener jeg ikke har det greit i livet bare fordi jeg har drukket alkohol? Går på en kristen skole…

Tema: Skole

Hei!

Lærere har taushetsplikt, men noen ganger finnes det grunner til at de skal fortelle ting til for eksempel rektor eller foreldrene. Vi kan ikke si om sosiallæreren på skolen din har brutt taushetsplikten, men vi tror det er lurt at du tar denne saken opp med rektor på skolen. Hvis du er uenig med rektor, kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen eller elev- og lærlingeombudet i fylket der du bor kan hjelpe deg med å vurdere om du skal klage på det sosiallæreren har gjort.

Skolen kan ikke tvinge deg til å snakke med en lærer om personlige ting som det at du har drukket alkohol hvis du ikke vil selv. Si fra om dette til rektor, og kontakt fylkesmannen hvis skolen står på sitt. Elev- og lærlingeombudet kan hjelpe deg med å si fra til skolen om dette også.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv