3. mai 2019

Taushetsplikt

Kan læreren, miljøterapeut, og helsesøsteren min bare ringe hjem uten å si noe til meg først? Da jeg spurte om læreren min kunne fortelle meg om det før hun ringte sa hun nei og at jeg måtte øve på å ikke ha sånn kontroll på alt som ble sagt om meg.

Hei og takk for at du skriver til oss!

I dette svaret gir vi deg informasjon som kun handler om lærer og miljøarbeider som er ansatt på skolen, ikke om helsesykepleier. For helsesykepleier gjelder andre regler, som du kan lese om her.

Læreren din og alle andre ansatte på skolen har i utgangspunktet taushetsplikt. Det betyr at de ikke kan fortelle noe de har fått vite om deg videre til andre. Hovedregelen er at det er du selv som skal bestemme hvilke opplysninger andre skal få om deg.

Foreldrene dine har likevel rett til å få opplysninger om deg fra skolen frem til du er 18 år. Det er fordi de har plikt til å ta vare på deg. Men det betyr ikke at læreren skal informere foreldrene dine om alt. Alvoret i saken, og hvor gammel du er, avgjør om foreldrene dine kan få informasjon, og hvilken informasjon de skal ha.

Ettersom vi ikke vet hva din sak handler om, er det vanskelig for oss å si om det er riktig eller galt at læreren ringer hjem til deg uten at du er informert om det. Læreren din skal vurdere hva som er best for deg, og bør kunne gi deg en ordentlig begrunnelse for hvorfor hun mener det er best å ringe uten at du er informert. Ansatte på skolen bør også høre på hva du mener, og ta hensyn til dine meninger.

Reglene om taushetsplikt er ganske kompliserte, men på ung.no har de en side hvor du kan lese mer om taushetsplikt i skolen.

Hvis du vil ha mer hjelp for å finne ut av dette, kan du også kontakte Barnas jurist. De kan gi deg informasjon om rettighetene dine, og hjelpe deg med å finne ut om læreren har brutt taushetsplikten.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv