23. januar 2019

Taushetsplikt

Hei
I fjor ble oppdaget at jeg hadde kutt på armene mine, og det ble sagt ifra med en gang til mamma. Jeg satt ved siden av henne mens psykologen sa det. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme, det var skikkelig ubehagelig.
Jeg tror de tenkte at det var noe som aldri skjedde igjen. Men, det gjorde det. Jeg gruer meg til sommeren når de fleste sikkert vil legge merke til det, og jeg vil slutte med det, men det er som en avhengighet.
Det er en kvinnelig lærer på skolen jeg liker å snakke med, men hvis jeg sier det, så må hun si det videre. Det siste jeg vil er å være i den samme situasjonen som sist.
Kan jeg si det til noen uten at de forteller det videre?

Hei,

Vi er veldig glade for at du skriver til oss. Det er alvorlig at du skader deg selv, og at det er viktig at du snakker med noen og får hjelp. Det å stille spørsmål til oss om hvem du kan snakke med, er et viktig steg på veien.

Det finnes hjelpetjenester hvor du kan ta kontakt å være anonym. Da trenger du ikke si hvem du er, og de vil ikke kontakte foreldrene dine.

Mental helse sin hjelpetelefon 116 123 er en slik tjeneste. De som svarer der vant til å snakke med mennesker som har det vanskelig, også mennesker som sliter med selvskading. De kan både være gode å snakke med, og gi deg viktige råd om hva du kan gjøre for å klare å slutte med selvskadingen. Du kan ringe når som helst, og det er gratis. De har også en chat hvis du liker bedre å skrive.

Når det er sagt, må vi understreke at det er en god grunn til at lærere, helsepersonell og andre er fritatt for taushetsplikt overfor foreldre når det gjelder enkelte ting om barna. Foreldre vil gjerne hjelpe barna sine, og selv om man kanskje føler at man har skuffet dem, må foreldre få mulighet til å hjelpe hvis de kan. Det er veldig viktig for mange barn.

Så konkret om reglene:

Læreren din har i utgangspunkt, som alle ansatte på skolen, taushetsplikt og kan ikke fortelle det de vet om deg til andre. Hovedregelen er at det er du selv som skal bestemme hvilke opplysninger andre skal få om deg.

Læreren din har likevel ikke taushetsplikt om alt, og det er noen ting som foreldre trenger å få vite for å kunne hjelpe. Selvskading er en av dem. Dette fordi dine foreldre har plikt i å ta vare på deg til du er 18 år. Din alder, og alvoret i saken, avgjør hva foreldrene dine kan få vite, og av hvem.

Reglene om taushetsplikt er ganske kompliserte, men på ung.no har de en veldig bra side hvor du kan  lese mer om taushetsplikt i skolen. Ung.no har også en bra side om selvskading som du kan lese her.

Når du er klar for det synes vi du bør snakke med læreren din for å få den hjelp og støtte du trenger. Du kan ha gode grunner hvorfor du ønsker å holde det skjult for foreldrene dine. Dette kan dere kanskje snakke om først. Læreren må da vurdere hva som er best for deg.

Vi håper du tar kontakt med enten læreren eller hjelpetelefonen slik at du får den hjelpen du trenger og kan få det bedre.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

 

 

 

 

Spørsmålsarkiv