4. mai 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

taushetsplikt ?

Hei ! Jeg er en gutt som har bodd i fosterhjem i 2 måneder, jeg har hatt en tillitsperson som jeg ikke fikk velge selv. Jeg fortalte han ting om hvorfor jeg ikke trives og fortalte også at hvis ikke det blir bedre så kommer jeg til å rømme fra fosterhjemmet. Han lovte på forhånd at alt jeg sa var mellom meg og han og at han har taushetsplikt, jeg gjorde opptak av dette så jeg kan også bevise at han har sagt dette. Likevel har han sagt videre alt jeg sa til både barnevernet og fosterforeldrene mine, nå ønsker jeg å anmelde han og barnevernet for dette, men han nekter for at han har sagt at han har taushetsplikt, når jeg leser på sidene deres, så er det litt forvirrende, hva er tilfellet ? Jeg har også gitt beskjed til barnevernet at jeg nekter å møte han igjen, likevel har han kommet på tilsyn og vil snakke med meg, da stakk jeg av, kan de bare gjøre slik ?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det med taushetsplikt er alltid litt vanskelig og forvirrende. Det samme gjelder forskjellen mellom tillitsperson og tilsynsperson.

For å begynne med det siste. Ut fra det du skriver, går vi utfra at du snakker om en tilsynsperson. En tilsynsperson kan du ikke velge selv. Tilsynspersoner er mennesker som i oppdrag av barnevernet snakker med deg hvordan du har det i fosterhjemmet. Barneloven sier at tilsynspersoner må besøke barn i fosterhjem minst 4 ganger i året.

En tillitsperson er en person som du kan velge selv. En tillitsperson kan du ta med til alle samtaler som du har med barnevernet. En tillitsperson kan du også ta med når du for eksempel skal snakke med tilsynspersonen. En tillitsperson må være over 18 år, og kan ikke være en av foreldrene dine. Ellers står du fritt å velge hvem du vil, men barnevernet må være enig i ditt valg.

Om du ikke allerede har en tillitsperson kan du spørre en du stoler på om han eller hun vil være det. Da kan du sifra til barnevernet at du ønsker at denne personen skal være med på samtalene.

Og så om taushetsplikten. I utgangspunktet har en tilsynsperson i barnevernet taushetsplikt. Det betyr at de ikke skal fortelle til noen andre det de har fått vite fra deg. Men så er det viktig å vite at en tilsynsperson har i oppdrag fra barnevernet å sjekke ut at du har det bra i fosterhjemmet.

Barnevernet har ansvaret for deg, og derfor er det viktig for dem å vite hvordan du har det i fosterhjemmet. Det kan også være at du kanskje trenger hjelp til noen for å få det bra.  Derfor skal tilsynspersonen snakke med deg og skrive en rapport om det dere snakker om. Disse rapportene skal leveres til barneverntjenesten, slik at de kan sørge for at du får den hjelpen du trenger for å få det bra. Det er dermed tilsynspersonens oppgave å videre formidle til barnevernet hva dere har snakket om. Enkelt sagt har tilsynsfører taushetsplikt overfor alle andre – men ikke for barneverntjenesten.

Prøv å si fra til barneverntjenesten en gang til at du ikke synes det fungerer bra med tilsynspersonen. Barnevernet skal lytte til hva du sier og hvorfor du mener det ikke fungerer. Det er likevel opp til barnevernet om de ønsker å bytte eller fortsette med den samme tilsynsføreren.

Vi håper det ordner seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv