12. januar 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

taushetsplikt

Hei, jeg har gått til psykolog før og stoppet å gå etterhvert fordi ting ble bedre, men det var alltid noe som jeg aldri turte å snakke om, jeg skal snakke med en psykolog og planen er å fortelle om dette sånn at jeg kan stoppe å tenke på det fordi jeg har så mye skyldfølelse. Så jeg lurer på hvor langt går taushetsplikten? Kan en psykolog informere noen om ulovlige handlinger hvis det ikke er snakk om noe som har skadet meg eller andre og som ikke kommer til å skje igjen? kan de informere foreldre eller noen som helst for den saks skyld?

Hei

Takk for at du spør oss om taushetsplikt.

Når du kommer til psykologen din, kan det vært lurt å snakke litt om det vi skriver om taushetsplikt i svaret til deg. Det kan være viktig for at du skal være trygg på hva du skal fortelle og eventuelt velge å ikke fortelle. Det er slik at når du går til en psykolog, så har du noen rettigheter og psykologen din har noen plikter. Psykologen har taushetplikt og da er det en hovedregel at hun ikke kan fortelle noen andre om det dere snakker om. Men, det er noen unntak som vi skriver om under.

Når du har fylt 16 år, kan du selv være med å bestemme om og hva andre skal få vite. Men, hvis psykologen mener at ditt liv eller din helse er i fare, som at du skader deg selv eller bruker ulovlige rusmidler eller lignende, så kan hun være nødt til å snakke med foreldrene dine selv om du er 16 år. Hvis du for eksempel blir utsatt for omsorgssvikt hjemme, må psykologen melde fra til barnevernet.

Når det gjelder det du spør om som handler om ulovlige handlinger, er dette et litt vanskelig spørsmål. Hvis du med en «ulovlig handling» mener at det er et brudd på straffeloven, kan de være at psykologen må si i fra til politiet.  En psykolog har nemlig det som kalles en avvergerplikt. Dette står det om i straffeloven § 196.  Det betyr at en psykolog selv må vurdere om hun må si i fra for å hindre at en straffbar handling blir begått, eller dersom hun mener det er helt sikkert at en slik handling har blitt begått. Det kan hende du skal be psykologen si litt om hva hun tenker om dette før du forteller det du planlegger.

Det vi skriver om over, står det mer om i det som heter Lov om pasient og brukerrettigheter ( §3.3 og §3.4). Der står det mer om taushetsplikt når du er under 18 år. Vi skriver også litt om taushetsplikt på våre nettsider.

Lykke til med samtalen med psykologen

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv