28. mars 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

taushetsplikt

Hei !

Jeg lurer på om tillitspersoner i barneveren saker og tilsynsfører har taushetsplikt. Jeg bor i fosterhjem og har 2 ganger rømt fra fosterhjemmet fordi jeg ikke trives. Jeg fortalte tilsynsfører litt om hvorfor og at jeg vil flytttes, men jeg sa at han ikke skulle si det videre, men likevel gjorde han det, det samme gjorde tillitspersonen min, hva kan jeg gjøre hvis de har brutt taushetsplikten ?

Tema: Fosterhjem

Hei,

I utgangspunktet har en tilsynsfører i barnevernet taushetsplikt.  Det betyr at de ikke skal bringe videre til noen andre noe de har fått vite om deg. Men så er det viktig å vite at en tilsynsfører/tilsynsperson har i oppdrag fra barnevernet å sjekke ut at du har det bra i fosterhjemmet.

Tilsynspersonen skal rapportere til barnevernet. Det betyr at han eller hun skal fortelle barnevernet hvordan du har det og hvordan det går med deg. Grunnen til det er at barnevernet har plikt til å sjekke ut at det tiltaket de har gitt deg er det beste for deg. Enkelt sagt har tilsynsfører taushetsplikt overfor alle andre enn barneverntjenesten.

På ung.no kan du lese mer om Taushetsplikt i barnevernet.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv