18. oktober 2019

Svømming

vi har svømming snart på ungdomskolen og jeg føler meg veldig ukomfertabel med å ha det foran hele klasse pluss en klasse til… kan lærene tvinge meg til å ha svømming?

Tema: Skole

Hei, og takk for spørsmålet ditt

Alle elvene skal lære å svømme og skolen kan derfor bestemme at du skal ha svømming. Å lære seg å svømme er veldig viktig.

Du skriver ikke noe om hvorfor du er ukomfortabel, men grunnen til at du syns det er ukomfortabelt bør du ta opp med svømme- eller kontaktlæreren din.

Hvis du gruer deg så må skolen ta hensyn til dine ønsker og behov, og finne en løsning i samarbeid med deg. Skolen og læreren skal legge til rette slik at også svømmeundervisningen blir en trygg opplevelse.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv