2. april 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Streike.

Har barn lov til å streike?

Hilsen klasse 2B fra Stavanger.

Tema: Skole

Hei og takk for spørsmålet!

Det står ikke noe i loven om at barn har lov til å streike. Men, det står heller ikke at det er forbudt. Det som står, er at barn har plikt til å være på skolen. Når du går i grunnskolen må foreldrene dine søke om permisjon hvis du skal være borte en dag og du ikke er syk. Det betyr at de må søke om fri for at du skal være borte. Grunnen til dette er at du har plikt til å være på skolen. Når du begynner på videregående, er det litt andre regler.

Streik er en rettighet for voksne som er i arbeid. Det er en egen lov om dette, og voksne kan bare bruke dette når noe helt spesielt skjer, for eksempel når de ikke blir enige om hva de skal få i lønn.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv