15. januar 2020

Straff på skolen

Hei
Jeg er på en amerikansk friskole. De vil straffes oss vi vi ikke følger deres regler om adferd eller klær osv. Straff inkluderer at de skal nekte at vi delta i skoletur (museum besøk osv) eller ikke gi oss friminutter eller nekte at vi bruker skolebus (det er ikke vanlig bussen, men skole sitt eget)… Osv…hva egentlig er lov at vi kan bli straffet med og hva kan skolen straffes oss med… Kan de ekskludere meg hvis jeg gå i magetop eller singlet? Kan de kreve at jeg kan ikke brukes shorts men bare leggings på gym?

Beklager… mange spørsmåler

Tema: Skole

Hei!

Alle skoler skal ha et ordensreglement. Ordensreglementet skal inneholde regler om orden og oppførsel, og hva som blir konsekvensen dersom elever bryter reglene. Skolen kan derfor bruke tiltakene som står i reglementet mot elever som bryter reglene.

Skolen har likevel aldri lov til å bruke tiltak som innebærer fysisk straff, eller annen krenkende behandling av elevene. Tiltakene skal også stå i forhold til det eleven har gjort, og ikke være unødvendig strenge.

Hvis du synes at læreren din er for streng, kan du ta dette opp med for eksempel rektor på skolen din. Du kan også ta kontakt med Elev- og lærlingombudet hvis du ønsker mer råd og hjelp i saken.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv