30. april 2020

Straff for å rømme hjemmefra?

Hei, jeg lurer på om det er straffbart for noen viss jeg hadde rømt hjemmefra. Hadde jeg, familien min eller personen jeg hadde rømt til fått straff? Kan jeg bli risikert å bli tatt bort i fra foreldrene mine viss de finner meg?
Det er ikke noe med dem som gjør at jeg vil rømme. De har ikke gjort noe galt, da er det vel ikke farlig for dem?

Hei,

Først og fremst vil foreldrene dine bli veldig redde og engstelige hvis du rømmer uten å oppgi hvor du oppholder seg. Du ville kanskje bli etterlyst som savnet. Fordi du er mindreårig ville det nok blitt ansett som veldig alvorlig dersom andre voksne holdt deg skjult fra foreldrene dine.

Det er ikke ulovlig og det vil ikke få konsekvenser for deg i form av straff fra politiet. Du skriver at foreldrene dine ikke er grunnen til at du ønsker å rømme hjemmefra. Det er ikke slik at du blir tatt bort fra foreldrene dine fordi du har rømt hjemmefra. Det skal svært alvorlige hendelser til og det skal være en omsorgsvikt fra foreldrene dine for at dette skal skje.

Hvis du blir borte så lenge at politiet må lete etter deg, kan det være at politiet er nødt til å melde fra til barnevernet om dette. Hvis barnevernet får en melding fra politiet så må de undersøke om du har en god nok omsorgssituasjon hjemme, eller om de må sette inn tiltak for at du skal få en god nok omsorgssituasjon.

Vi synes du bør snakke med en voksen om dette. Selv om skolen er stengt, er det fortsatt mulig å snakke med helsesykepleier på skolen, eller en lærer du stoler på hvorfor du ønsker å rømme. Å rømme hjemmefra vil uansett ikke være noen god løsning.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

 

Spørsmålsarkiv