4. oktober 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

straff

hei, jeg lurer på om hvis du har gjort noe ulovlig på nettet om du da kan straffes til å ikke få bruke internett eller datamaskin? det trengs jo til alt. har hørt at du kan bli dømt til rettighetstap og da kan du bli dømt til det. vet ikke om jeg har gjort noe ulovlig og vet ikke hva jeg skal gjøre, hvem jeg skal si ifra til, hvor lang tid en sak kan ta. Er redd for å bli dømt til å ikke kunne bruke internett mer, trenger det til skole, jobb og vanlige daglige ting.

Tema: kriminalitet

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Ja, det er mulig å bli idømt et rettighetstap som gjør at du ikke kan bruke internett, men det er ganske strenge krav for at man skal dømmes til dette. Da skal man ha gjort ting som er så alvorlig at «allmenne hensyn» tilsier at du ikke skal få bruke internett.

Det som er mer vanlig er at datamaskinen kan bli beslaglagt som bevis i en sak. Da er det ikke sikkert man får den tilbake.

Dersom du er usikker på om noe er ulovlig eller ikke så kan du for eksempel ta kontakt med Kripos sin internettpatrulje på Facebook. Du trenger ikke si noe om hva du selv har gjort, men for eksempel stille spørsmål generelt om ting.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv