11. april 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

spørsmol

hva er barneombudte

Tema: Barneombudet

Hei og takk for at du skriver til oss hos Barneombudet!

Barneombudet er både et kontor og en person. Personen som nå er barneombud heter Anne Lindboe.

Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter. Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt. Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen. Barneombudet er uavhengig. Det betyr at vi selv bestemmer hva vi skal arbeide med og hvilke meninger vi skal ha. Barneombudet påvirker de som bestemmer i Norge til å skape et bedre samfunn for barn og unge.

Du kan lese mer om Barneombudet og se film om hva vi driver med her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv