1. juni 2018

Spørsmål fra andre klasse …..

– Hvorfor er det egentlig krig i verden?
– Hvorfor blir ikke alle barn hørt?
– Hvorfor må vi egentlig gå på skole? Det er så kjedelig.
– Hvorfor får ikke alle barn gå på skole?
– Hvorfor har ikke alle barn do å gå på?

Hei, og takk for alle de viktige spørsmålene du stiller.

Vi antar at du har fått disse spørsmålene på skolen du nevner i tittelen. For at ingen skal vite hvem du er, har vi tatt bort navnet til skolen din.

Barneombudet er best på å svare på spørsmål om barns rettigheter. De som har mye informasjon om de spørsmålene du stiller er Redd Barna. Du kan finne svar på de fleste spørsmålene dine på deres websider.

Du kan for eksempel gå inn i ‘Det magiske klasserommet’. Her finner du de fleste svarene på spørsmålene dine. Også i ‘Rettighetsslottet’ kan du finne mange svar.

Du kan spørre foreldrene dine eller en annen voksen til å hjelpe deg.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv