23. januar 2020

sporbarneombudet

En som går i fjerde klasse erter
vennen min som går i klassen min

Tema: Mobbing Skole

Hei!

Så fint at du har lyst til å hjelpe vennen din. Det er ikke greit å mobbe, eller bli mobbet, på skolen.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at ingen blir plaget. Når noen blir ertet, må skolen tro på den eleven som sier i fra, og må gjøre noe med det. Hvis vennen din syns det er vanskelig å si ifra selv, kan du si ifra til de voksne om dette.

denne siden står det mer om hva skolen må gjøre når noen blir mobbet.

Vi håper det ordner seg for vennen din.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv