17. oktober 2018

Spiseforsyrrelser

Jeg tror jeg har Spiseforsyrrelser, hva gjør jeg?

Hei og takk for at du skriver til oss!

Det å ha en spiseforstyrrelse kan være en veldig alvorlig sykdom, og det er viktig å få hjelp sånn at man kan bli bra igjen.

Vi anbefaler at du tar kontakt med helsestasjon for ungdom, helsesøster på skolen din, eller fastlegen din. De kan gi råd og hjelp.

Det kan også være til hjelp å snakke med foreldrene dine om dette. Foreldre vil ofte ønske å hjelpe barna sine.

Du kan også ta kontakt med ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) eller Spiseforstyrrelsesforeningen. Her kan du få informasjon, råd og veiledning om spiseforstyrrelser.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv