15. oktober 2019

Sosial kontroll

Hvordan kan en innvandrerjente på 16, som trenger å flytte hjemmefra pga. sterk sosial kontroll og psykisk mishandling få hjelp, uten at foreldre vet det? Om Barnevernet kommer på døren, snakker de kun med de voksne og da tør hun ikke si ifra, av redsel for senere straff. Hvem kan hun kontakte og hvordan? Hun får ikke dra noe sted utenom skoletid og foreldre følger med om hun har vært borte fra skolen. Kan hun tekste noen og få hjelp? Om foreldre får vite at hun har kontaktet noen, kan de ta henne med til hjemlandet og hun har ikke norsk pass, selv om hun har vært her ca. 10 år.

Tema: Familie

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Det er alvorlig det du skriver om. Derfor er det viktig at venninnen din får god hjelp.

Røde Kors har en hjelpetjeneste som blant annet gir råd til ungdom som opplever negativ kontroll. Hun kan bruke tjenesten anonymt og de som jobber der har taushetsplikt.  Les mer om Røde Kors telefonen her  Telefonnummeret er 815 55 201 og SMS 926 26 488

De tilbyr samtaler, oppfølging og hjelp til å kontakte hjelpeapparatet. De har også en Chat.

Venninnen din kan også kontakte lærer eller helsesykepleier på skolen. De kan også gi henne gode råd.

Ta kontakt med oss igjen om det er noe mer dere lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv