25. oktober 2019

Snapchat

Mange av vennene mine har snap men ikke jeg er det da bedre for meg eller for de da ,og hvorfor er snap faligt

Hei,

Det er mange barn som spør oss om aldersgrenser på Snapchat og på andre sosiale medier.

Vi anbefaler deg å gå inn på denne siden sosiale medier .Her vil du finne mye informasjon som kan være nyttig for deg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv