17. januar 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

snakke med barnevernet

hei ! Jeg lurer på en tin. Barnevernet kom på skolen og ville snakke med meg, eg ble kalt inn på kontoret ut av timen, og fikk ikke lov å snakke med foreldrene mine først, de sa at de hadde fått en bekymringsmelding for hvordan jeg har det hjemme.De hadde ikke fortalt foreldrene mine at de snakket med meg, jeg ble redd og ville ikke snakke med de. Da ble de sure, nå er jeg redd for hva som skjer videre ?

Hei!

Bra at du skriver til oss!

Vi forstår at du ble redd, det er helt lov å bli det når du plutselig må snakke med barnevernet.

Når barnevernstjenesten får en bekymringsmelding om deg har de plikt å undersøke hvordan du har det. Det er fordi de skal finne ut av om det er noe hjemme hos deg som ikke er sånn som det skal. Det er barnevernets oppgave å sørge for at barn har det trygt og godt, og at foreldre som ikke får til å være foreldre, kan få hjelp.

Barnevernet snakker derfor med alle de de tenker kan ha informasjon om situasjonen din, de skal også snakke med deg. Når de synes det er riktig, skal de prate med deg alene.  I noen tilfeller er det veldig viktig å snakke med barn uten at foreldrene er med. Noen barn blir utsatt for veldig mye press og påvirkning fra foreldrene sine og barnevernet kan ønske å gi deg muligheten til å snakke fritt med dem. Du trenger derfor ikke være redd for dette.

Barnevernet skal ikke bli sure på deg hvis du ikke vil snakke. Den er ingen som kan tvinge deg til å si noe. De  skal også snakke med deg på en barnevennlig måte sånn at du ikke blir redd på grunn av måten det skjer på.

Det er vanskelig for oss å si hva som nå skjer da vi ikke kjenner saken din, det er forskjell fra sak til sak. Du kan selv ta kontakt med dem for å spørre. Vi regner med at du har fått navn og telefonnummer til en av dem som snakket med deg.  Vi har lagt ut litt informasjon om hvordan barnevernet jobber. Du kan lese mer om det her. 

Vi håper du fikk svar på det du lurte på, hvis ikke kan du skrive til oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv