12. september 2018

snakk

Hei! Læreren min har bestemt at vi ikke får lov til å snakke om "Fortnite", trialkjøring, firehjulerkjøring, snøscooterkjøring osv. Har hun lov til å bestemme hva vi kan snakke om og ikke på skolen?

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Læreren kan bestemme hva dere ikke skal snakke om i timen. Læreren har ansvar for at dere lærer det dere skal. For å få til det må dere følge med i timen. Derfor kan dere ikke snakke om hva dere vil når det er undervisning.

Når det er friminutt kan dere vanligvis snakke om hva dere vil, så lenge dere ikke snakker stygt om noen eller sier ting som gjør at noen blir lei seg. Noen ganger kan det være at voksne på skolen må lage regler fordi elever stenger ute eller mobber andre. Da kan de voksne forklare hvorfor de lager de reglene.

Vi tror dette er noe som kan løses på skolen deres. Snakk med læreren om det. Dersom dere mener det ikke går, kan dere ta saken opp med elevrådet eller med rektor.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv