22. februar 2019

Slem syste

Er det normalt at ein i 7.klasse slår og kniper nor hi blir litt sur

Tema: Skole Vold

Hei!

Barn vil etter kvart som dei blir eldre som regel lære seg andre måtar å uttrykke seg på enn å slå og klype. Er det ein i klassen din som slår deg, bør du sei ifrå til ein lærar eller helsesjukepleiar på skulen. Er det eit sysken det dreier seg om, bør du snakke med foreldrane dine. Det kan hende ho treng hjelp til å lære seg andre og betre måtar å uttrykke seg på.

Hilsen oss hos Barneombodet

Spørsmålsarkiv