28. januar 2019

Skolevalg

Jeg har blitt mobbet i lang tiid på skolen min. Jeg skal begynne på ongdomskolen til høsten og har fått vite at jeg ikke kom inn på den skolen jeg ville fordi det var fullt der. Derfor må jeg begynne på ongdomskolen som alle de som mobber meg skal gå. Jeg vet mine foreldre har skrevet brev om dette til rektorene på skolene og at lærerne har og skrevet brev men fikk ikke lov å begynne på den skolen likevel . Hva skal jeg gjøre nå. Fordi jeg har ikke lyst å begynne der hvor alle de som har mobbet meg skal gå. Dessuten skal den eneste vennen jeg har begynne på den skolen jeg ikke fikk komme inn på. Det er bare 5 minutter lenger å gå på den skolen jeg vil inn på. Begge skolene ligger i mitt miljø, men skolen jeg ikke vil in på er nærmere. Dette er veldig veldig vi vondt for meg

Tema: Mobbing Skole

Hei,

Fint at du kontakter oss.

Vi forstår at du har hatt det vanskelig på skolen du går på. Det var derfor leit å høre at du ikke har fått plass på ungdomsskolen du ønsket deg.

I utgangspunktet har alle rett til å gå på nærskolen sin. Utover det må eleven søke om å gå på en annen skole i kommunen sin.

Vi forstår at både foreldre og læreren din har vært i kontakt med rektor på skolen du har søkt på. Vi regner med at de har forklart at du på grunn av mobbing ønsker å skifte skolemiljø.

Det er vanseklig for oss å vite hvorfor du ikke har fått plass på skolen som du ønsker deg. Det kan hende at skolen er full og at der derfor ikke er plasser igjen. Uansett bør du og foreldrene dine be om en skriftlig begrunnelse på avgjørelsen som er tatt.

Hjelper ikke dette, så kan dere også ta kontakt med Fylkesmannen for å be om hjelp og råd. Fylkesmannen kan bestemme at du skal få plass på den ungdomsskolen mobberne ikke går på hvis det kan gjøre at du slipper mobbingen.  Les mer om mobbing i skolen

Vi håper det ordner seg for deg.

Ta kontakt med oss igjen om det er noe mer du lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv