19. august 2019

skoleskyss Videregående

Har alle rett til gratis skoleskyss i videregående skole dersom avstand er over 6km?

Tema: Skole

Hei!

Elever i videregående skole har rett til gratis skoleskyss dersom de bor mer enn seks kilometer fra skolen. Dette gjelder uten unntak. Reglene om rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole finner du i opplæringslova kap.7.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv