12. februar 2018

Skoleskyss

Delt foreldreansvar for gutt 9 år. Bor 60%hos mor og går på skole i hennes skolekrets. Er hos meg 40%. Jeg bor i samme kommune men i annen skolekrets. Har gutten mun rett på skoleskyss når han er hos meg? Bor 7 km fra skolen hans

Hei,

Ser at du stiller spørsmål på vegne av din sønn. Dette er en spørretjeneste for barn og unge opp til 18 år.

Fint om du sender oss spørsmålet ditt på post@barneombudet.no, så hører du fra oss ganske snart.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv